ALerMOLD 7ª 2024

ALerMOLD 7ª Edición - Sábado, 8 de junio - ITA: “cituis, altius, fortius”

Moderador: Dr. Stephan Cimbollek
Ponentes: Dra. Nagore Bernedo Belar y Dr. Juan María Beitia Mazuecos